FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA - Centro Giulio Aleni  

Siji Ai xiansheng yulu  (思及艾先生語錄 / 思及艾先生语録),  Motti del Padre Giulio Aleni                     SchedaCCT►

    2 juan, post-1649. (Selezione di brani dal Sanshan lunxue ji e dal Kouduo richao). BNF: Chinois 1016 III.

 

Taixi Siji Ai xiansheng yulu (泰西思及艾先生語錄), Detti di P. Aleni, 

    BNF: Chinois 1017 II.

 

 ==================================================================================