FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA - Centro Giulio Aleni  
 Wǔsh yn y (五十言余) - Cinquanta frasi famose     SchedaUSF►        SchedaCCT

Scheda tratta da E. Menegon - Un solo cielo

 

Wushi yan yu, Altre Cinquanta Frasi Famose, 1 juan, 1645.

BERNARD, p. 355, n. 305; PFISTER, p. 134, n. 14; Xu, p. 330.

Riprodotto (copia BAV) in Wu Xiangxiang (a cura) Tianzhujiao dongchuan wenxian san bian, Taibei, 1972, vol. 1, pp. 363-409.

ARSI: JapSin I, 74.

BAV: Racc. Gen. Or. III 218 (1), ed. Fujian 1645.

 

Note:

Julius Aleni 艾儒略 (1582-1649) also included a couple of Aesop’s tales in
his work Wushi Yan Yu《五十言餘》 (1645) for proselytizing purposes.